Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 69 (0.287 secs)
You searched for: (collection:opensource AND mediatype:texts AND (language:dut OR language:Dutch)) AND -mediatype:collection AND firstCreator:J
[1] 2     Next    Last
[texts]De Vogelkop van de Dodengodin - J. De Cooman
Over de Dodengodin.
Keywords: Noorse Mythologie
Downloads: 5
[texts]De Verschijningsvorm van de Ziel - J. De Cooman
Over de menselijke ziel.
Keywords: Ziel
Downloads: 2
[texts]Zinnebeelden op een Brandenburgse Dakpan - J. De Cooman
Over symboliek.
Keywords: Symboliek; Zinnebeelden
Downloads: 2
[texts]Handboek voor Bijenhouders - J. Dirks
J. Dirks, Handboek voor Bijenhouders, 1861
Keywords: Bees; beekeeping
Downloads: 75
[texts]Beginselen van Het Nationaal Socialisme - J. H. Carp
Nationaalsocialisme
Keywords: Nationaalsocialisme
Downloads: 1
[texts]Het Faillissement van het Parlementaire Stelsel - J. H. Valckenier Kips
Democratie
Keywords: Democratie
[texts]De Protocollen Van De Wijzen Van Sion - J. Nijsse
Vertaling van de Protocollen.
Keywords: Protocollen; Joden
Downloads: 3
[texts]Amsterdamsche verhalen voor jongelieden bewerkt door J.E. Ter Gouw - J. Ter Gouw
Jeugdliteratuur
Keywords: Jeugdliteratuur; Nederlandse verhalen; Amsterdam
Downloads: 184
[texts]St. Ignatius College, AMSTERDAM 1956 – 1962 J. A. Heitmann - J.A. Heitmann
Roomskatholiek Voorbereidend Hoger Middelbaar Onderwijs (VHMO)Paters Jezuïeten te Amsterdam, NederlandLijst namen laureaten eindexamen 1962.
Keywords: H.B.S; Ignatiuscollege; Amsterdam; Jezuïeten
Downloads: 8
[texts]St. Cornelisschool, AMSTERDAM 1955 – 1956 J. A. Heitmann - J.A. Heitmann
Roomskatholieke Scholen in Amsterdam 1955-1956Broeders van Huijbergen
Keywords: Huijbergen; Lager Onderwijs
Downloads: 9
[texts]St.-Cornelisschool, AMSTERDAM 1955 – 1956 J.A. Heitmann - J.A. Heitmann
Schoolherinneringen aan de St-Cornelisschool aan de Pynackerstraat te Amsterdam, gedurende de jaren 1955-1956. Roomskatholieke Lagere School door de Broeders van Huijbergen (c.f.h.). Naam voluit van de congregatie: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria.
Keywords: Broeder Justinianus - De Zeeuw; P.J.C. van Hout; PAX; Guus M. Bakker; Du Midi Apollolaan
Downloads: 188
[texts]St.-Franciscusschool, AMSTERDAM 1949 – 1955 J.A. Heitmann - J.A. Heitmann
Schoolherinneringen aan de St-Franciscusschool aan de Van Hillegaertstraat te Amsterdam, gedurende de jaren 1949-1955. Roomskatholieke Lagere School door de Broeders van Huijbergen (c.f.h.). Naam voluit van de congregatie: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria.
Keywords: Sint Franciscusschool; Broeders van Huijbergen; Van Hillegaertstraat; Broeder Augustinus Broeder Augustino G.J. Panen geboren 17-7-1913 te Hoogerheide - overleden 12-6-1996 te Huijbergen; Hans Aalberse; Robbie Boogaart; Jan Gaarenstroom; Peter de Haas; Kees Harte; Joseph Heitmann; Jopie Helm; Reinier Helmreich; Jef Kieft; Jopie Kuilboer; Bennie Kuiper; Hans Laddrak; Sjakie van de(r) Looij; Gerard Maatman; Gerrie Mittelmeijer; Henk Neep; Ewald Nijndorf; Peter Ostendorf; Schelte Peerenboom; Henk Plasmeijer; Theo Reurings; Piet van Rijm; Hans Rijnbeek; Martin Schaefers; Jantje Visser; Willy Westerveld; Joop van Wieringen; Nico Zaal; Theo Zwaga; Wietze Zwaga
Downloads: 218
[texts]St. Franciscusschool, AMSTERDAM 1949 – 1955 J. A. Heitmann - J.A. Heitmann
Roomskatholieke Scholen in Amsterdam 1949-1955Broeders van Huijbergen
Keywords: Huijbergen; Lager Onderwijs
Downloads: 25
[texts]Oud Germaansch Leven - J.C. Nachenius
Over de oude Germanen.
Keywords: Germanen; Germaanse Mythologie
Downloads: 6
[texts]Noordras en Religie - J.C. Nachenius
Over ons ras en zijn geloof.
Keywords: Religie; Ras; Rassenkunde
Downloads: 8
[texts]Een en 't Ander over Ras - J.C. Nachenius
Bechrijft de rassenproblematiek
Keywords: Ras; Rassenkunde; Volkerenkunde
Downloads: 6
[texts]Het Rasvraagstuk - J.C. Nachenius
Over het Rasvraagstuk.
Keywords: Rassen; Volkerenkunde
Downloads: 2
[texts]Erfgezondheidsleer, De - J.C. Nachenius
Over de erfelijkheid
Keywords: Erfgezondheidsleer; erfelijkheid
Downloads: 3
[texts]SS en Religie - J.C. Nachenius
Over de SS en religie.
Keywords: SS; Religie
Downloads: 9
[texts]Ons Voorgeslacht - J.C. Nachenius
Over onze voorouders.
Keywords: Geschiedenis
Downloads: 4
[texts]Dietschlied - J.C. Nachenius
Lied
Keywords: Lied
Downloads: 1
[texts]Man en Vrouw - J.C. Nachenius
De relatie tussen man en vrouw in de Nieuwe Tijd.
Keywords: Relatie; Huwelijk
Downloads: 4
[texts]Thet Oera Linda Bok - J.G. Ottema
Het Oera Linda Boek
Keywords: Oera Linda Bok
Downloads: 6
[texts]Groen Van Prinsterer, Dr. Kuyper en Mussert - J.H.H. Wamelinck
Anton Mussert, Conservatisme
Keywords: Anton Mussert; Conservatisme
Downloads: 2
[texts]De Rasgebondenheid Onzer Wetenschap - J.H.R. van der Pas
Over rassen.
Keywords: Rassen
Downloads: 2
[texts]Taekwondo photos J.P. van den Wittenboer 1974 - J.P. van den Wittenboer 1974
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 14
[texts]Verhalen uit het Land der Bokkenrijders en der Teuten - J.R.W. Sinninghe
Sprookjes en legendes.
Keywords: Folklore; Limburg; DBNL
Downloads: 4
[texts]Limburgsch Sagenboek - J.R.W. Sinninghe
Limburgse volksverhalen.
Keywords: Limburg; Volksverhalen
Downloads: 3
[texts]De Oude Tijd. Deel 2 - J.ter Gouw. Onder leiding van David van der Kellen Jr. Met Medewerking van Noord- en Zuid-Nederlandsche Geschied- en Oudheidkundigen en Kunstenaars.
Geschiedenis-Maatschappelijk en huiselijk leven-Monumenten-Volkseigenaardigheden-Overleveringen-Kunst-Nijverheid-Gebruiken-Kleeding-Volksverhalen-Spreekwoorden-Liedjes uit Noord- en Zuid- Nederland
Keywords: Geschiedenis; Maatschappelijk en huiselijk leven; Monumenten; Volkseigenaardigheden; Overleveringen; Kunst; Nijverheid; Gebruiken; Kleeding; Volksverhalen; Spreekwoorden; Liedjes
Downloads: 711
[texts]Voornaamste Geschiedenissen van Noord-Nederland. Van de tijd der Batavieren tot aan de vereniging der Nederlanden onder Karel van Oostenrijk - Jacob van Lennep
Serie bestaande uit 4 delen. Deze reproduktie van deel 1 ontbreekt bladzijden 1-96, dwz het begint met Hoofdstuk 17 : Periode 1299-1548
Keywords: Van Lennep; Nederlandse geschiedenis; adelijke geslachten; vorsten huizen; Europeese geschiedenis; veldslagen; zeegevechten; koningshuizen; Henegouwen; Vlaanderen; Zeeland; Gelderland; Frankrijk; Engeland; Graaf Jan; bisschoppen; hertogen; Jan van Arkel; Jan van Bronkhorst; Karel V; Brederode; Maarten van Rossum; Bourgondien
Downloads: 449
[texts]Verzameld Werk - Jacques Perk
[wsboeken] [epub] De verzamelde gedichten van Jacques Perk. Perk schreef zijn gedichten aan het eind van de 19e eeuw. Zijn meest bekende dichtregels zijn waarschijnlijk: "Ik ben geboren uit zonne-gloren En een zucht van de ziedende zee." Dit zijn de beginregels van het gedicht IRIS. Ook is Perk bekend van de sonnettenkrans MATHILDE, die hij schreef n.a.v. zijn platonische liefde voor Mathilde Thomas.
Keywords: wsboeken; epub; gedichten; jacques perk
Downloads: 120
[texts]Bedenkingen over de korenwetten - Jan Ackersdijck

Keywords: bub_upload
[texts]De Skaldenkenningen met Mythologische Inhoud - Jan de Vries
Over de Noorse poëzie.
Keywords: Noorse Mythologie; Poezie
Downloads: 3
[texts]Het Epos van de Indiers en de Perzen - Jan de Vries
De epiek bij Oosterse culturen.
Keywords: Epos; India; Persie
Downloads: 5
[texts]Edda - Jan de Vries
Edda versie van Jan de Vries
Keywords: Edda; Noorse Mythologie
Downloads: 10
[texts]Skryf Asseblief Terug Kruispunt 95 Nr April 1985 - Jan Deloof et al
Special edition of the Belgian literary magazine Kruispunt, featuring original work of South-African writers:Peter SnydersLeonard KozaP.J.J. Conradie Antjie KrogAndre le RouxDan RoodtAndre LetoitJohan van WykHein WillemseJohann de LangeClinton v. du PlessisTheunis Engelbrecht
Keywords: Peter Snyders; Leonard Koza; P.J.J. Conradie Antjie Krog; Andre le Roux; Dan Roodt; Andre Letoit; Johan van Wyk; Hein Willemse; Johann de Lange; Clinton v. du Plessis; Theunis Engelbrecht; poetry; poezie; South-Africa; Zuid-Afrika; Afrikaner
Downloads: 326
[texts]Levensschets van C. E. A. Wichmann - Jan Lorié (1852-1924)
Levensschets van C. E. A. Wichmann, aangeboden ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum als hoogleraar te Utrecht. From the collections of Utrecht University Library: http://aleph.library.uu.nl/F?func=direct&doc_number=000516211
Keywords: Arthur Wichmann; geology; Utrecht University; Universiteit Utrecht
Downloads: 4
[texts]De Joden Zijn Geen Goden - Jan Smelt
Waarom Christenen de Joden niet moeten aanbidden.
Keywords: Joden
Downloads: 3
[texts]De Oude Tijd - Jan ter Gouw
Dutch folklore Language: Dutch
Keywords: Dutch history; folklore; language; proverbs
Downloads: 1,769
[texts]Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden... Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie - Jan Wagenaar

Keywords: bub_upload
[texts]Some Rights Reserved: Creative Commons in de Belgische muzieksector. - Jasper Nijsmans
Abstract (English) The impact of the internet has been one of the most significant changes of the last decade, if not the most. The music industry was one of the first creative industries to feel the consequences of this broad and global medium. Not all of those consequences benefitted the industry. The internet brought with it a wave of piracy, like illegally file sharing and downloading music files...
Keywords: Creative Commons; België; muzieksector; muziekindustrie; open content; netlabels
Downloads: 416
[texts]XMLFeedIS567 - JenniferLin

Downloads: 40
[texts]De Maagd van Orleans - Johann Christoph Friedrich Schiller
Roman
Keywords: Roman; Schiller
Downloads: 2
[texts]Het Lijden Van Den Jongen Werther - Johann Wolfgang von Goethe
Goethe Roman
Keywords: Roman; Goethe
Downloads: 2
[texts]Egmond - Johann Wolfgang von Goethe
Egmond
Keywords: Egmond; Goethe; Roman
Downloads: 2
[texts]Faust B - Johann Wolfgang von Goethe
Faust
Keywords: Faust; Goethe
Downloads: 4
[texts]Faust A - Johann Wolfgang von Goethe
Faust
Keywords: Faust; Goethe
Downloads: 3
[texts]Het Rijk van den Fuhrer ( Uitreksel) - Johannes Öhquist
Over de Tweede Wereldoorlog.
Keywords: Nationaalsocialisme; Tweede Wereldoorlog
Downloads: 3
[texts]God in het landschap - God in the landscape - john hacking
Summary of this essay : God in the landscape - (written in 2006 during my sabbatical) In the essay with the title âGod in the landscape. A search for a horizon. A semiotic analysis of landscape-paintings as religious heterotopiasâ was the starting point an article of Michel Foucault entitled "Des Espace Autres," (published by the French journal Architecture /Mouvement/ Continuité in October, 1984) in which he proposed a new concept called âheterotopiasâ to describe places in time...
Keywords: landscape; God; Anselm Kiefer; semiotics; religious heterotopies; michel foucault; caspar david friedrich; kaii higashiyama; japanse landscape; chinese landscape; art; painting; poetry; philosophy; edmond jabes; rene char
Downloads: 1,941
[texts]Kennismaking met Ramana Maharshi - Gesprekken met John Sherman - John Sherman
John Sherman kwam voor het eerst in contact met de lessen van Ramana Maharshi in het boek Gesprekken met Ramana Maharshi. Wat John ontdekte bij zijn pogingen datgene wat Ramana eigenlijk te bieden heeft, te begrijpen en te beoefenen, kun je lezen in dit e-boek, waarin een aantal gesprekken tussen John en spirituele zoekers uit het hele land zijn weergegeven.
Keywords: indentiteit, vichara, zelfonderzoek, verlichting, ontwaken, meditatie, waarheid, geluk, realisatie, Ramana, Maharshi, mindfulness, Leringen/Lessen/Teachings, Advaita, nondualiteit, zelfkennis, bevrijding, overgave, bewustzijn, heldere en eenvoudige boodschap, Wie ben ik?, Zelf
Downloads: 441
[1] 2     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

opensource
fav-riverganga

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)